Černobyl: Země zvířat

Co člověk dříve zničil si příroda bere zpět. Tak stručně by se dal popsat stav, který se už téměř 30 let odehrává v černobylské zóně. Z území, ze kterého před dávnými časy člověk svou činností vytlačil většinu volně žijících zvířat, umožnila černobylská havárie jejich postupný návrat. Do lidmi opuštěné a uzavřené zóny se pomalu, ale jistě vracejí i živočichové, kteří tady nebyli k vidění stovky let. Vědci a biologové se teď společně shodují, že černobylská zóna už dávno není mrtvou zónou, ale naopak „ostrovem života“, který dnes životem naopak překypuje.

Po černobylské havárii se ve vytvořené 30 km zóně zásadním způsobem změnily životní podmínky. Člověk odešel a opuštěné, leč nebezpečnou radiací zamořené území se časem stalo bezpečným útočištěm mnoha živočichů, čehož si rychle všimli odborníci, kteří zkoumají vliv radiace na místní faunu a flóru. V dnešní době, navzdory některým obavám ekologů, netrpí zvěř žádnými viditelnými mutacemi a naopak vypadá zdravěji, než jejich příbuzní žijící na jiných místech, v jiných lesích. Život v zamořeném prostředí má však svá rizika, a i když se obyvatelé zóny s radiací naučili žít a většina z nich je i kontaminována, tak dlouhodobý vliv radiace na jejich zdraví je stále předmětem výzkumu. Podle doktora biologických věd z Moskevského institutu vývojové biologie Ruské akademie věd Alexeje Kulikova může při dlouhodobém pobytu v zamořených oblastech docházet k významným změnám na molekulární úrovni genomu, což může vést k mnoha nemocem a mutacím. Příroda si s tímto ovšem dokáže docela dobře poradit a obranné systémy organismů jsou většinou schopny obnovit původní genom. Riziko onemocnění v souvislosti se životem v zamořené zóně je i přesto stále vysoké a to i přesto, že radiace pomalu ustupuje a na mnoha místech černobylské zóny se již pohybuje v mezích norem.

Sergej Petrovič Gaščak

Vědci, biologové a dobrovolníci, mezi něž významně přispívá i Sergej Gaščak, který pracuje pro mezinárodní radio-ekologickou laboratoř Chernobyl Center, se snaží monitorovat pohyb a druhové složení místních organizmů. Dlouhodobým pozorováním se zjistilo, že se v černobylské zóně usadilo mnoho živočichů, z nichž někteří jsou uvedeny jak v ukrajinské, tak světové červené knize ohrožených druhů. V černobylské zóně se usadilo například 14 druhů netopýrů, orli mořští, čápi černí, jeřábi, lasičky, ježci, zajíci, vydry říční, bobři nebo rysi. Z těch větších zvířat pak třeba losi,  jeleni, srnky, vlcipsíci mývalovití, divoká prasata, lišky, nebo i koně Převalského, kteří sem byly přivezeny po černobylské havárii v devadesátých letech.
zdroj: http://chernobylzone.cz/cernobyl-zeme-zvirat/

https://www.youtube.com/watch?v=DlL65AHpT1Y

O autorovi

Myboxx
Lifestyle Web

Exkluzivní web o kultuře, společnosti a lidech. Vše co žijeme, co jsme a čeho jsme součástí. Myboxx - můj svět!

Komentáře

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. more information

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Zavřít